Autor: Peter Harkness
Editat per: Editorial Cartago, 2005
The Royal Horticultural Society
Títol original: The Rose, 2003
335 planes,
Enquadernació: tapa dura
Idioma: castellà
És una edició de petit format i amb molta  il·lustració, amb imatges procedents, moltes d’elles,  dels arxius de  la   The Royal Horticultural Society, que posseeix una de les millors col·leccions d’obres d’especialistes en il·lustracions  botàniques.

A la  introducció, es fa un breu repàs   de la presencia de la rosa al llarg dels segles  i està estructurat en   tres   capítols. En el primer:  Rosas de la Naturaleza ,”Todas las rosas del mundo, en su gloriosa variedad, descienden  de rosas silvestres….” , així comença aquest    capítol  on descriu l’origen i la classificació, des de  John Lindley (1799-1865) i el llarg rastre, fins els nostre dies, dels  descobriments de les nombroses varietats de roses botàniques escampades per tot el món .
En el segon capítol: Rosas de la história,   fa un repàs per la historia de la rosa, des de els seus orígens botànics i   la  influencia  dels fets històrics que anaven marcant cada moment, tenint en compta la gran frontera geogràfica que representava l’Himàlaia. Cal dir que orient i occident, en gran manera, estaven d’esquena fins que els grans viatges científics van propiciar la trobada d’aquets dos mons i de les seves roses. Fins el moment les roses de cada món habian evolucionat dins de les seves própies  fronteres.
La tercera part, “Rosas de diseño” , tracta dels processos que a principis del segle XIX van tenir lloc per les roses. La confluència, bàsicament a Europa, de les roses vingudes d’arreu, va conduir a un esclat en tots els sentits, un reconeixement popular i entusiàstic cap aquesta flor que  va propiciar  una demanda creixent , que va repercutir en més especialització, millora de totes les tècniques relacionades amb el conreu i reproducció, millora de la producció, etc…En definitiva, un procés sense fi de hibridacions que van donar peu a innumerables noves varietats i a una espiral que avui encara perdura
És  un llibre útil per ampliar i documentar l’historia de les  roses a través dels temps des de les diverses vessants comentades. Amb un punt de erudició i nombroses  referències i anècdotes que el fan summament àgil i  amè.